SORU & CEVAP

SCİCON

01- Amatör Balıkçılık Nedir, Kimlere Amatör Balıkçı Denir?

Sadece rekreasyon, spor veya dinlence amacıyla yapılan, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen, avlanılan balığın satılmadığı balıkçılık etkinliğine amatör balıkçılık denir.

Tebliğ ile getirilen yasak, sınırlama ve sorumluluklara uymak şartıyla amatör balıkçılık etkinliğinde bulunan gerçek kişiye de Amatör Balıkçı denir.

Ülkemizde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının dört yılda bir olarak yayınladığı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, 5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ maddeleri denizlerde ve iç sularda amatör olarak balık avlamak amacıyla su kenarında bulunan herkesi kapsar.

SCİCON

02-Amatör Balıkçılık Belgesi Nasıl Alınır? Alınması Zorunlu mudur ?

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ikamet edilen bölgedeki il / ilçe müdürlüğüne bir dilekçe ekinde;

-2 adet Resim

-Nüfus cüzdan fotokopisi

– 30 Lira  ücretle beraber başvurarak aynı gün içinde alınabilir. Bu belgenin alınması veya avcılık sırasında bulundurulması zorunlu değildir.

Fakat doğadaki her türlü canlıyı milli değerimiz olarak düşünürsek bu belge, keyif alarak vakit ve nakit ayırdığınız hobimizle ilgili kural ve yöntemleri kapsayan tebliğleri takip ettiğimizi ve bu tebliğler çerçevesinde avlanmayı taahhüt ettiğimizi gösterir.

SCİCON

03-Amatör Balıkçılar İçin Yasak ve Sınırlamalar Varmıdır?

Amatör balıkçılar için yasak ve sınırlamalar vardır. Balık türlerinin yok olmadan nesillerini devam ettirebilmeleri ve doğal ortamlarında üreyip çoğalabilmeleri için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından dört yılda bir hazırlanıp resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren tebliğlerle belirlenen çeşitli yasak ve sınırlamalar söz konusudur.

Yayınlanan tebliğlerle avlanabilecek balık türleri, boyları, dönemleri ve av araç gereçleri ilan edilirken avlanılması yasak olan türler, dönemler, boylar ve amatör avcılıkta kullanılması yasak olan araç ve gereçlerde açıkça belirtilmektedir.

Tebliğlerle belirlenen bu yasak ve sınırlamalara uymayanlar hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümleri gereği cezai işlemler uygulanır.

SCİCON

04-Amatör Balıkçılığın Kanunu Varmıdır?

Amatör Balıkçılık Tebliği Nedir?

Amatör olarak denizlerimizde ve iç sularımızda balık avlamak için su kenarında bulunan tüm gerçek kişiler 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yönetmeliği ve onlara dayandırılarak hazırlanan amatör balıkçılık tebliğine uymak zorundadırlar.

22/3/1971 tarihinde yayımlanan halen devam eden 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu, 10/3/1995 tarihinde yayımlanan ve halen devam eden Su Ürünleri Yönetmeliği ile 01.09.2020 tarihinde yayımlanıp 1/9/2020 ile 31/8/2024 tarihleri arasında amatör balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasını sağlamak için, ticari amaç dışı veya spor maksadıyla yasak olmayan bölgelerde ufak vasıtalarla su ürünleri istihsal edeceklerin avlanma usul ve esaslarını belirleyen 5/2 numaralı amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ  uyulması gereken mevcut kanun, yönetmelik ve tebliğdir.

SCİCON

05-Tırıvırı, Paraşüt, Katil Tor Nedir ve Neden Yasaktır?

Tırıvırı bir diğer adı ile paraşüt veya katil tor:

Bir olta ipi ucuna bağlı olarak kullanılan, çeşitli ebattaki misina ağ parçalarından imal edilmiş ve misinadan yapılmış olması nedeniyle kolayca kopup yıllarca suda kalabilen, bu özelliği nedeniyle doğal yaşama büyük tehdit oluşturduğu için bulundurulması,  kullanılması ve satılması kesinlikle yasak olan, olta ile atılabilen her türlü ağ parçasının genel adıdır

Atıldığı suların dibinde takıldığı yerlerde çoğu zaman orada kalır. Naylondan yapılmış olması sebebiyle yok olmayıp yok etmeye devam eder takılan balıkları avlamaya gelen diğer balıkların, dalıcı ördek, balıkçıl, leylek ve su samuru gibi suya bağımlı canlıların boğularak veya açlıktan büyük bir azap çekerek ölmelerine sebep olur.

Ayrıca atılırken takılı kaldığı ağaçlarda kalması veya bir şekilde sudan kıyıya çıkması sonucu ağa dolaşan kanatlı veya memeli hayvanların ölümüne veya sakat kalmalarına sebep olur

Bulundurulması, imal edilmesi, satılması ve kullanılması yasak olan bu aleti kullananları ve satanları uyaralım, nelere yol açtığını anlatarak ikna edelim.

SCİCON

06-Misina Ağ Nedir?

Zararları Nelerdir?

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayımlanmış ve halen yürürlükte olan 3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ gereği su ürünleri avcılığında monofilament (tek kat) misina ağları, multimonofilament (çoklu tek kat) misina ağları ve dolanan (drift-net) ağların kullanılması, gemilerde, balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek yerlerinde bulunması yasaktır.

Bu ağlar seçiciliği düşük olduğundan her türlü balık stoklarına zarar vermektedir. Yapıldığı madde nedeniyle avcılıkta kullanıldığında veya koparak, unutularak su altında kaldığı süre zarfında hayalet ağ vazifesi görerek uzun süre bozulmamasından dolayı sucul hayata ciddi zararlar vermektedir.

SCİCON

07-Orman İçi Su Nedir?

Orman İçi Sularda Avlanmak İçin Nereden Belge Alınır?

31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesinde tanımlanan orman rejimine dahil Devlet eliyle işletilen veya korunan alanlar içinde kalan dere, tabii göl ve su ürünleri üretimi veya su biriktirme amacı ile tesis edilen göletlere orman içi su denir.

3/2 numaralı amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ gereği Orman içi sularda amatör avcılık yapabilmek için, Orman ve Su İşleri Bakanlığı mahalli birimlerinden “Orman İçi Sularda Dönem Boyu Avlanma İzin Belgesi” veya “Günlük Avlanma Fişi” alınmak suretiyle yapılır.Alınması ve avcılık sırasında bulundurulması mecburidir.

Günlük Avlanma Fişi verme yetkisi, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca belirlenecek esas ve usuller kapsamında, kendi mülki hudutları ile sınırlı olmak üzere, köy tüzel kişiliklerine devredilebilir. Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, özel avlanma izni ile avlanılan orman içi sularda gün içinde avlanma saati ve avcı sayısına sınırlama getirilebilir.

SCİCON

08-Amatör Avcılıkta En Fazla Kaç Olta Takımı Kullanılabilir?

Olta Takımlarındaki İğne Sayısı En Fazla Kaç Adet Olmalıdır?

Bir amatör avcı en fazla 4 olta takımı kullanabilir. Denizlerde kullanılacak olta takımlarındaki iğne sayısı, çapari hariç 6 adedi geçemez. İç sularda kullanılacak olta takımlarında ise iğne sayısı 3 adetten çok olamaz.

Ancak, alabalık avında iki olta takımından daha fazla olta takımı kullanılamaz ve her olta takımında en fazla 2 iğne bulunabilir.

SCİCON

09-Amatör balıkçı Yasaklara uymazsa ne olur?

Kırmızı ışıkta geçerseniz ne olursa o olur !!!

Teşbihte hata olmaz;  Görevlilere yakalandığınız takdirde tüm ekipmanınıza, bölgeye göre aracınıza el konulacağı gibi yürürlükte olan kanunlar çerçevesinde en az 310,00TL idari para cezasına çarptırılabilir.

Yakalanmadınız diyelim

Avlandığınız doğal yaşama vereceğiniz zarar sizin ve gelecek nesillerin orada bir daha avlanamamasına, belki avlağınızda zararlı türlerin çoğalarak bölgede suyun kullanım amacına uygun olarak aşılanmış canlıların yok olup suyun kullanım kalitesinin yok olmasına, yasak bölge ve sınıra yakın yerlerde yapacağınız avlarda canınıza mal olabilir.

SCİCON

10-Küspeli Olta Nedir?  

Ayçiçeği, mısır gibi bitkilerin posalarının preslenip kurutulması sonucu elde edilen küspenin birden fazla iğne ile donatılması ile elde edilen av aracına Küspeli Olta denir.

Daha önceki tebliğlerde bir tanım karmaşası olmuş Küspeli oltanın iç sularda yapılacak amatör avcılıkta kullanılması yasaklanmıştır fakat Küspe yem çeşididir daha sonraki tebliğlerde birden fazla iğne ile donatılan takımlar yasaklanmıştır. Küspe kullanımı serbesttir.

SCİCON

11-Olta Makinelerinde Kalama Ayarı (ambreyaj) Nedir?

Genel olarak Olta makinelerinde ön veya arka tarafta bulunan kuvvet ayarları vardır. Misinanın ayarlı bir şekilde makineden boşalmasını sağlar.

Kalama ayarı yapmak için kullandığımız misinanın çeker değeri, kamışımızın esnekliği ve hedef aldığımız balığın mücadele kabiliyeti ile olası kilosunu göz önüne almamız gerekir.

Oltaya yakalanan balık kaçmaya çalışırken misina ve ekipman üstünde bir gerilim yaratır. Kalama ayarınız 0 noktasında diğer bir deyişle  kapalı ise misinaya çekerinden fazla güç uygulandığında misina kopar. İşte bunu engellemek için olta makinelerine kalama ayarı konulmuştur.

Kriterlerden herhangi birinin değişmesi durumunda ayarlarıda değiştirmek durumun da kalacağımızı dikkate almalıyız

En basit şekli ile anlatmak gerekirse ;

Balığın ilk vurduğu anda veya mücadele anında misinamızı koparmaması, olta düzeneğimizi alıp suya düşürmemesi  için  yaptığımız bir ayar olup misinamızı tutarak çektiğimizde makinenin kafası kontrolsüz olarak dönmüyor misina boşaltmıyorsa bu ayar kapalıdır .

Bu konumu “0” olarak, tam açık konumunu  “10” olarak kodlayalım.

Kapalı yani “0”  konumunda tüm ekipmanımızın ani yük ve mücadele çeker değeri 3 kilo ise, 5 veya 6 konumunda makine kafası misina boşaltacağından bu değer artacak misinanızı koparmadan balığı yorarak kıyıya almanızı sağlayacaktır.

Kalama ayarı ekipmanınız, hedef balığınız ve avlandığınız meraya göre tecrübe ettikçe daha iyi yapacaksınız.

SCİCON

12-Bir göle veya dereye balık aşılayabilirmiyim?

İç sularımız, kullanım alanları sebebiyle o suya özel aşılanmış balık türleri veya barındırdığı yöreye has başka yerde yetişmeyen endemik tabir ettiğimiz ve hatta nesli tehlikede bulunan türler açısından hassas durumdadır. Bizim bu tip sulara salacağımız balıkların o suda yaşayan diğer canlı türleri için tehlike oluşturup oluşturmayacağını bilemeyiz,

Kaldı ki potansiyel olarak sakıncalı bazı balık türlerinin bu şekilde taşınması sebebiyle oluşan zararlar yöreye ve uzun vadede suya ve o suya bağlı yaşayan tüm canlılara zarar vermekte bu türlerin o sudan arıtılması sürecinde milyarlarca lira zarar ortaya çıkmakta, hatta zararlı türün o sudan yok edilmesi mümkün olmamaktadır.

5/2 numaralı amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğin

8.Maddesinde

Amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı, canlı olarak nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması
yasaktır.

Denilmekte olup yapanlar hakkında cezai işlem uygulanır.

 SCİCON

13-Akvaryum/havuz balıklarını göle, dereye salabilir miyim

Akvaryum balıklarının çoğu genetiğiyle oynanmış balıklar olup, herhangi bir göle veya akarsuya bırakılması yerel türler için son derece sakıncalı ve yasaktır.

İç sularımız, kullanım alanları sebebiyle aşılanmış balık türleri veya barındırdığı yöreye has başka yerde yetişmeyen endemik tabir ettiğimiz ve hatta nesli tehlikede bulunan, türler açısından hassas durumdadır.

Bizim bu tip sulara salacağımız balıkların o suda yaşayan diğer canlı türleri tehlike oluşturacağı bir gerçektir. Bu sebeple Akvaryum balıkçılığı hobinizi her ne sebeple olursa olsun sonlandıracağınız zaman canlı balıkları bir akvaryum mağazasına teslim ediniz…

Hazırlayan :İsobder Yönetim

SCİCON

isobder

2015 yılında kuruldu