İsobder Hakkında

isobder

İSOBDER

İSTANBUL AMATÖR VE SPORTİF OLTA BALIKÇILIĞI DERNEĞİ

Cevizli Mah. Neşe Sokak Dış Kapı No: 20 A -34846-  MALTEPE / İSTANBUL

2015 yılına kadar İstanbullu Amatör Oltacılar olarak değişik şehirlerdeki Amatör Dernek organizasyonlarına ve faaliyetlerine katılarak içimizdeki Doğa ve Sürdürülebilir Avcılık sevdasını yaymaya geliştirmeye çalışıyorduk …İstanbulda ikamet eden aynı sevdaya gönül vermiş ve daha önce bu tip oluşumlarda görev almış  Amatör dostlar olarak bir araya geldik ve İsobder çatısını oluşturarak çalışmalara başladık…

Derneğin Amacı

Amatör ve sportif olta balıkçılığının bilinçli yapılabilmesi için çalışma ve araştırmalar yapmak, çevrenin ve sulak alanların korunması için yapılan araştırmaları desteklemek, özendirmek ve bu konuda gerekli eğitim çalışmaları yapmak.

Planlı ve kontrollü avcılığı yaygınlaştırmak, bu amaçla amatör ve sportif balık avcılığını düzenleyen kanun, tebliğ ve yönetmeliklerin çıkarılmasında ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmak, istenildiğinde bu kurum ve kuruluşlara yardımcı olmak. Balık avcılığının belli etik kurallar içinde yapılmasını sağlamak amacıyla amatör balık avcılığı eğitimi vermek ve bunların yaygınlaştırılması için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. Dernek statüsünün kamu yararına çalışan dernek sayılması için gerekli çalışmaları yapmak. Amacın gerçekleşmesi için, gerek görülmesi durumunda federasyon kurmak, kurulu bir federasyona katılmak veya üye olunan federasyon üyeliğinden ayrılmak.

 Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Dernekler Kanunu’nda belirtilen ve bu tüzükte yer alan her türlü faaliyette bulunur. Amacına uygun olarak lokal açmak, avlak kurmak, sosyal ve kültürel faaliyetler için tesisler kurmak bunları teftiş etmek, üyeleri arasında beşeri ilişkilerin gelişmesi ve devam etmesi için yemekli toplantı, yarışma, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, anket, gezi ve v.b. etkinlikler düzenleyip üyelerinin bu tür etkinliklerden faydalanmasını sağlamak.

Su ürünleri üretim kaynaklarının en iyi şekilde kullanılması, verimliliğinin artırılması, çeşitlendirilmesi, kalitenin iyileştirilmesiyle ilgili uygulama projeleri hazırlamak, bunların gerektirdiği ürün işleme, temizleme, istasyon, müessese, laboratuar ve benzeri tesisleri kurmak, kurulması yönünde tespitler yaparak su ürünlerinin gelişmesini sağlamak, üretimini artırmak ve bu istikametteki çalışmaları yönlendirmek gayesi ile Bakanlık Makamına teklifte bulunarak uygulama projeleri yapmak, yaptırmak.

Su ürünleri üretim kaynaklarının geliştirilmesi, üretim ve verimliliğinin artırılması, sürdürülebilir balık avcılığının gelişmesi için yetiştiricilikle ilgili araç ve gereçlerin geliştirmesiyle ilgili projeleri hazırlamak, hazırlatmak, uygulamaya koymak, Su ürünleri istihsal alanların kiralanmasını ve kaynaklarının sürdürülebilirliliğini temin için projeler hazırlatmak, uygulatmak ve değerlendirmek.

Amacı ve bilgisinin artması için gerekli olan her türlü belge, doküman ve yayınları temin etmek, yayınlanan süreli balık avı dergilerine abone olmak, yazılı ve görsel dokümanların alınabilmesi ve bunların üyelerine duyurulabilmek için faaliyetlerde bulunmak.

Amatör olta balıkçılığı için vereceği eğitimlerde kitap, broşür ve dergi yayınlamak, elektronik haberleşme ortamında (İnternet, TV v.b.) derneğin tanıtımı için her türlü faaliyette bulunmak. Bu eğitimlerin amatör balıkçılara ulaşması için ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.

Amacına ulaşabilmesi için personel çalıştırabilir, sosyal tesis, göl, gölet, avlak kurabilir işletebilir, kiraya verebilir. Taşınır ya da taşınmaz mal-malzeme veya hizmet satın alabilir, satabilir. Demirbaşlarını ihtiyaç halinde Genel Kurul izniyle ‘denetim ile görevli’ kamu kuruluşlarına bedelli veya bedelsiz tahsis edebilir, bağışlayabilir.

Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

Yurtiçi ve yurtdışındaki dernek vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla proje bazında ortak bir amacı gerçekleştirmek için faaliyetler oluşturmak, işbirliği yapmak, üye olmak.

Dernek amaçlarına uygun olarak özel şahıs ve/veya tüzel şirketler ile kamu kurum ve kuruluşları ile her türlü sponsorluk anlaşması imzalayabilir.